Martyna Katarzyna Gibka, PhD

ORGANISED CONFERENCES

1. "Young Philologists of the 21st Century", Koszalin University of Technology, Koszalin, 25.05.2018.

ATTENDED CONFERENCES

20. The Fifth International Conference on Onomastics "Name and Naming", Centre of Onomastics, Baia Mare, 3-5.09.2019.

Paper: Functions of characters’ proper names in The Fifth Elephant by Terry Pratchett.


19. XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna "Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo", Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Kazimierz Dolny, 4-6.10.2018.
Paper: Analiza funkcji nazw własnych postaci w powieści Jingo i jej polskim przekładzie.


18. "Onomastic investigations", University of Latvia, Riga, 10-11.05.2018.
Paper: The functions of characters’ proper names in Feet of Clay by Terry Pratchett.


17. "Postać w kulturze wizualnej. Geneza – mutacje – reaktywacje", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 19-21.04.2018.

Paper: Postać – nazwa – funkcja. O funkcjach nazw własnych postaci seriali.


16. The 26th International Congress of Onomastic Sciences, The International Council of Onomastic Sciences, Debrecen, 27.08-01.09.2017.

Paper: The Functions of Characters’ Proper Names in Guards! Guards! By Terry Pratchett.


15. XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne”, Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 21-23.09.2016.

Paper: Veni Vici, Ju-huu: czyli o nazwach parków linowych w Polsce.


14. "Integralia 2016 – Wymiary studenckiej humanistyki", Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg, 01.06.2016.

Paper: J.K. Rowling as a ‘Magician of Words’: Mythical, Legendary and Superstitious Connotations in Harry Potter.


13. Medieval Fantasy Symposium IV ‘History is a wheel’: A Song of Ice and Fire as a Contemporary Mosaic of Themes, Motifs and Conventions of Predominantly Medieval Origin, Politechnika Koszalińska, Unieście, 19–22.05.2016.

Paper: Functions of Anthroponyms in "A Game of Thrones".


12. XIII Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 18.05.2016.

Paper: Some Aspects of Verbal Humour in “How I Met Your Mother”.


11. "Seriale w kontekście kulturowym – wi(e)dzieć więcej. Próba bilansu", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 5-7.05.2016.

Paper: Funkcja humorystyczna antroponimów w „Jak poznałem waszą matkę”.


10. "Między słowami – Między światami". Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 25–26.04.2016.

Paper: The Momentary Sociological, Camouflaging, Conative and Poetic Functions of Characters’ Names in the Polish Translation of "Harry Potter".


9. The Annual conference of the American Name Society held in conjunction with the Linguistic Society of America, the American Name Society, Washington, D.C., 7-10.01.2016.

Paper: “Secondary Functions of Characters’ Names in “Harry Potter””.


8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Medieval Fantasy Symposium III “Medium ævum novum: The Middle Ages Reinvented, Reimagined and Reinterpreted”, Politechnika Koszalińska, Unieście, 24-27.05.2015.

Paper: “Old English Legacy of the Anthroponomastic Layer of “A Song of Ice and Fire””.


7. XII Konferencja studencko-doktorancka "Integralia 2015" – "Wymiary studenckiej humanistyki", Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg, 20.05.2015.

Paper: “Word-formation Processes in “Harry Potter””.


6. XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna "Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gniezno, 20-22.09.2014.

Paper: „Funkcja humorystyczna nazw osobowych w oryginale i przekładzie “Feet of Clay” („Na glinianych nogach”) Terry’ego Pratchetta””.


5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "All about Pratchett", Uniwersystet Gdański, Gdańsk, 19-20.09.2014.

Paper: “The Humorous Function of Anthroponyms in Terry Pratchett’s “Men at Arms””.


4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Medieval Fantasy Symposium II "Middle-Earth, or There and Back Again", Politechnika Koszalińska, Unieście, 01-04.06.2014.

Paper: “Onomastic Discrepancies Between “The Hobbit or There and Back Again” and its Film Adaptation”.


3. XI Konferencja studencko-doktorancka "Integralia 2014" – "Wymiary studenckiej humanistyki", Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg, 21.05.2014.

Paper: “The Humorous Function of Proper Names in “Harry Potter””.


2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Między słowami, między światami": Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 04-05.04.2014.

Paper: “Hooch, Filch and Fluffy: How the Polish Translation of “Harry Potter” Influences the Humorous Function of the Characters’ Names”.


1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Medieval Fantasy Symposium, Politechnika Koszalińska, Unieście, 31.05-02.06.2013.

Paper: “Meet the Dragon: A Brief Study of Dragons in the Harry Potter series and the Inheritance cycle”.